Gehoorschade is onomkeerbaar

Ons gehoor is erg kwetsbaar en het gevaar schuilt hem in onomkeerbare schade zoals doof worden/gehoorschade. Dit verstoort de communicatie waardoor je je buitengesloten kunt voelen. Als je je vaak in lawaaierige situaties begeeft kan dit ook stress met zich meebrengen. In veel landen is lawaaidoofheid in de top 3 van de beroepsziekten te vinden.
Zie hier de noodzaak van bewuste bescherming van je gehoor.

Gehoorbescherming verplicht

Bij een geluidsbelasting van 80 dB(A) is adequate gehoorbescherming gewenst en is de werkgever verplicht deze te verstrekken. Bij een gemiddeld lawaainiveau van 85 dB(A) zijn werknemers volgens de ARBO-wet verplicht om gehoorbescherming te dragen.

Gevolgen blootstelling te veel lawaai

  • Daling productiviteit
  • Sociale isolatie
  • Doofheid
  • Stress
  • Verminderde communicatie
  • Extra kosten gezondheid, zoals gehoortoestellen
  • Toename bedrijfsongevallen

Antwoorden op de belangrijkste vragen leest u op onze FAQ-pagina